Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Tài Sản Việt Nam (VAAE) được thành lập từ năm 2010, và được Bộ Tài chính cấp phép theo Nghị định số: 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 08 năm 2005, Nghị định của Chính phủ về Thẩm định giá.

VAAE là một Công ty được Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội công nhận là một Doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh doanh chính là:

(1) Dịch vụ Thẩm định giá tài sản;

(2) Dịch vụ Tư vấn xác định giá đất;

(3) Dịch vụ tư vấn đấu thầu;

(4) Dịch vụ Giám định tài sản;


Hiện nay, VAAE đã thành lập 03 chi nhánh ký phát hành chứng thư thẩm định và 29 Văn phòng đại diện tại các tỉnh trên toàn quốc.

VAAE  được đánh giá là một trong những Công ty đứng đầu trong các đơn vị Thẩm định giá tài sản, Tư vấn xác định giá đất, Bán đấu giá tài sản và Giám định thương mại có nhiều thẩm định viên hành nghề về giá (17 Thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề, 06 thẩm định viên về giá cộng tác viên) cùng đội ngũ Lãnh đạo và chuyên viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo gồm các Đấu giá viên, Giám định viên, Kiểm toán viên, các chuyên gia về Cơ khí, Điện tử - Điện lạnh, Xây dựng, Đất đai, Tài chính - Kế toán, Thuế, các cử nhân, kỹ sư chuyên ngành,... VAAE luôn cung cấp các dịch vụ một cách hoàn hảo nhất, trong thời gian ngắn nhất với mức giá dịch vụ, chi phí hợp lý nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu chính đáng của mọi Khách hàng.

Trân trọng!

098 8819 706