Tầm nhìn & sứ mệnh

Tầm nhìn:

Vươn lên là một trong các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh:

Với phương châm làm việc: Trong lĩnh vực thẩm định giá, tư vấn xác định giá đất: "Độc lập - Khách quan - Uy tín - Chất lượng"; Trong lĩnh vực bán Đấu giá tài sản: "Công khai - Minh bạch - Uy tín - Chất lượng" và trong lĩnh vực Giám định thương mại: "Chính xác - Khách quan - Uy tín - Chất lượng", các dịch vụ VAAE cung cấp cho khách hàng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Thẩm định giá, Tư vấn xác định giá đất, bán Đấu giá tài sản và Giám định thương mại; Các quy định về tài chính, xây dựng, thuế, các chuẩn mực kế toán,...

VAAE cam kết "Cung cấp các dịch vụ một cách chuyên nghiệp" và là "Địa chỉ tin tưởng, sự lựa chọn chính xác của Quý khách hàng" đã trở thành giá trị, niềm tin và nét văn hóa của VAAE.

098 8819 706