Tham dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; ông Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí Thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương; ông Trần Trung Kiên - Chánh Văn phòng Đoàn khối các cơ quan Trung ương; ông Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính; đại diện các nhà tài trợ; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị, Ban Phong trào Đoàn khối, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.