Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Tài Sản Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi "Tên viết tắt và Logo" công ty tới toàn thể Quý khách hàng và Đối tác như sau:

1. Thay đổi tên viết tắt công ty với các nội dung thay đổi chi tiết sau đây:

+ Tên viết tắt cũ của doanh nghiệp: VAE

+ Tên viết tắt mới của doanh nghiệp: VAAE

2: Thay đổi Logo công ty:

+ Các thông tin khác: mã số thuế, số điện thoại liên hệ, email, số fax, địa chỉ trụ sở chính,… của doanh nghiệp không thay đổi.

Xin chân thành cảm ơn!!